Aura Electric er en del av Electro Group, og eies av Lifco AB. Gruppen består av selvstendige elektrobedrifter som i hovedsak arbeider uavhengig av hverandre i markedet, men har en felles, tung industriell eier som gir selskapene stor frihet til å satse og ekspandere for å kunne skape verdier både for kunder, medarbeidere og eier. Lifco AB er et svensk konsern som i 2023 omsatte for mer enn 24 mrd kroner.

Aura Electric AS (etablert i 2013) er leverandør av strømskinner, el- og automasjonstavler, med spesiell ekspertise innenfor bygg- og anleggssektoren. Våre skreddersydde produkter og tjenester oppfyller høye kvalitetsstandarder og bransjespesifikke krav for en rekke industrielle behov, inkludert marine og offshore-anlegg. Selskapet har forretningsadresse i Kongsvinger, og består av 14 medarbeidere.

Aura Electric har en visjon om å være bransjeledende på smarte og fremtidsrettede systemer som er tilpasset kundenes ønsker om bærekraftig energistyring og økt verdiskaping for sine bygg.

COO / ASS. DAGLIG LEDER 

For å styrke selskapets ledelse, og bidra til en videre utvikling av selskapet, søker vi en nøkkelperson som kan ivareta flere sentrale lederfunksjoner, herunder teknisk-, markeds- og prosjektansvar.

Stillingen er en videreføring av eksisterende funksjon i forbindelse med aldersavgang.

Funksjonen skal bidra til å løfte selskapet videre i sin vekstplan, blant annet gjennom produksjonsforbedring og teknologitilpassing i tråd med markedets og fremtidens krav.

Hovedansvar og oppgaver 

Du vil være daglig leders nærmeste diskusjonspartner og stedfortreder.

Hovedansvarlig for prosjektgjennomføring. Påse at prosjektene gjennomføres og fremmes med løsninger som er teknologisk bransjeledende, og alltid i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Du vil få prosjektansvar for egne prosjekter, samt bistå og veilede prosjektledergruppen med tekniske løsninger, organisering og gjennomføring. I dette ligger også kalkyle og innsalg av våre prosjekter.

Teknisk ansvarlig. Du skal forstå helheten i selskapets drift og produksjon, herunder produksjonsmetoder, innovasjon, samarbeidsavtaler, avtaler og innkjøpsrutiner.

Du skal også kunne rådgi og guide våre kunder om løsninger som er langsiktige, økonomiske og bærekraftige, basert på deres behov og ønsker.

Du vil også ha ansvar for implementering av nye løsninger, forbedring og effektivisering.

Delta i budsjettarbeid og løpende økonomirapportering.

Personalansvar, om ønskelig.

Overordnet administrativt- og driftsansvar ved daglig leders fravær.

HMS/KS arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner 

Du er generelt nysgjerrig, og ser verdien av å tilegne deg kunnskap om marked og teknologi.

Interesse for teknologi, utvikling, bærekraft og miljø.

Har stor glede av å nå målene du setter deg.

Ser verdien av dine medarbeidere, samt å utvikle og styrke kompetansen deres på en nyttig måte.

Grunnleggende økonomisk forståelse og forretningssans.

Bakgrunn 

Elektrofaglig bakgrunn*

Erfaring fra eller god kjennskap til byggebransjen

Gjerne erfaring fra prosjektrelatert virksomhet

Ledererfaring vil være en fordel

* Elektro: Må ha god forståelse og kunnskap om elektrofaget, samt ha god kjennskap til lover, forskrifter og krav. Du må også ha interesse for teknologi og utvikling.

Vi tilbyr  

Muligheten til å forme og utvikle din egen arbeidsplass

Gode lønns- og forsikringsordninger

God pensjonsavtale

Gode kolleger

En ubyråkratisk og oversiktlig organisasjon med korte beslutningsveier

For spørsmål om stillingen, kontakt:  

Magnus Anderssen (Dagl. Leder)  
ma@aura-electric.no  
+47 483 58 450

Søknadsfrist: 30.06.2024