Personvernerklæring for Aura Electric

Sist oppdatert: 26.11.2023

Behandling av dine personopplysninger

 

Aura Electric AS, Org.nr. 912032450, Kristian Walbys veg 1, 2212 Kongsvinger («Selskapet«, «Vi«) er behandlingsansvarlig for  personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om våre kunder og andre samarbeidspartnere behandles av oss på en lovlig, rettferdig og transparent måte.

Når du bruker våre ulike tjenester, samler vi inn dine personopplysninger. Selskapet er derfor ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til firmaet når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Selskapet er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og det er viktig for selskapet å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg måte. Vi overholder alle gjeldende lover og regler som er utformet for å beskytte personvernet til enkeltpersoner, inkludert den norske personopplysningsloven Selskapet er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og det er viktig for selskapet å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg måte. Vi overholder alle gjeldende lover og regler som er utformet for å beskytte personvernet til enkeltpersoner, inkludert den norske personopplysningsloven og andre lover eller forskrifter som gjennomfører EU-direktiv 95/46/EF om databeskyttelse, direktiv 2002/58/EF om elektronisk kommunikasjon og EU’s generelle personvernforordning 2016/679 (GDPR), samt eventuelle endringer, tillegg eller forskrifter som erstatter slike lover og forskrifter. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske tiltak med hensyn til mengden og sensitiviteten av personopplysningene.

Det er viktig at du leser og forstår denne personvernerklæringen før du bruker noen av selskapets tjenester. Du bør ikke bruke noen av våre tjenester hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen.

Noen sider på nettsiden vår inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene har sine egne personvernerklæringer, og selskapet er ikke ansvarlig for deres drift eller informasjonshåndtering. Enhver bruker som sender informasjon til eller gjennom disse tredjepartsnettstedene bør derfor gjennomgå personvernerklæringene som er publisert på disse nettstedene, før personopplysninger overføres til dem. 

For informasjon om innsamling, håndtering og lagring av informasjon som er innhentet gjennom informasjonskapsler, se avsnittet «Informasjonskapsler» nedenfor.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Hvis du bruker tjenestene våre, eller på annen måte samhandler med dem, kan du gi oss informasjon som betraktes som personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover. 

Typene personopplysninger vi samler inn kan, avhengig av sammenhengen, kan inkludere:

 • navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse;
 • leverings- og faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon du gir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller en tjeneste;
 • ulike former for demografisk informasjon;
 • informasjon om preferanser og interesser basert på bruken av selskapets nettsider;
 • annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser, annonsering/markedsføring eller tilbud og/eller;
 • annen brukergenerert informasjon som du aktivt velger å dele gjennom våre nettsider.

Vi kan samle inn dine personopplysninger fra følgende kilder:

 • fra noen av Aura Electric AS sine nettsider, for eksempel når du benytter deg av kontaktskjema;
 • fra tredjeparter i form av konsernselskaper eller selskaper som selskapet engasjerer for å nå ut til potensielle kunder;
 • når Aura Electric AS mottar en e-post fra deg.

Hvorfor behandler vi dine personopplysinger?

Hvis du har bestilt et produkt eller abonnert på en tjeneste fra oss, har du inngått en avtale med selskapet. Som et resultat behandler vi dine personopplysninger med det formålet å administrere ditt kjøp, bestilling eller abonnement, og for å levere den tjenesten eller det produktet du har bestilt.

I tillegg til å behandle dine personopplysninger for å fullføre kjøpet av produkter eller tjenester, kan selskapet bruke dine personopplysninger til andre formål, basert på andre juridiske grunnlag, som angitt nedenfor.

 • Utførelse av en kontrakt: For håndtering og administrasjon av kjøp, levering av produkter, for å gjennomføre betalinger, samt å gi deg tilgang til selskapets nettsider og de tjenestene som tilbys der (inkludert kundestøtte).
 • Samtykke: Direkte markedsføring (via vanlig post og e-post), kundeundersøkelser, kundestøtte og nyhetsbrev.
 • Overholdelse av rettslig forpliktelse: Vi lagrer fakturadokumentasjon i samsvar med gjeldende regnskapslover og forskrifter.
 • Berettiget interesse: For å kunne tilby, gjennomføre og forbedre våre forpliktelser, produkter og tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger også i andre tilfeller, for eksempel ved å analysere kjøpsmønstrene til kundene våre for å gi dem relevant informasjon og markedsføring, samt for statistiske formål.
 • Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger: Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 • Profilering

Hvis en tjeneste som vi tilbyr krever ditt samtykke, vil vi alltid eksplisitt be deg om å gi ditt samtykke til en slik tjeneste og til behandlingen av dine personopplysninger i slike tilfeller. For eksempel vil vi be om ditt samtykke hvis du ønsker å abonnere på noen av selskapets nyhetsbrev eller hvis du ønsker å opprette en konto på noen av selskapets nettsider.

I forbindelse med innenting av ditt samtykke må du bekrefte at du har lest denne personvernerklæringen og at du samtykker til behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet her.

Oppbevaring av personopplysninger

Selskapet tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger behandles og lagres sikkert. Dine personopplysninger vil aldri bli lagret lenger enn tillatt av gjeldende lov eller lenger enn nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene. Dine personopplysninger vil bli behandlet av oss i følgende tidsperioder.

 • Kunde: Hvis du har registrert deg for noen av selskapets digitale tjenester, lagres dine personopplysninger til du melder deg av våre tjenester, men senest tre år etter ditt siste kjøp. Dette gjelder ikke hvis vi må lagre dine personopplysninger i en lengre periode av noen av årsakene som er oppgitt nedenfor.
 • Utførelse av en kontrakt: Personopplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-post, fakturerings- og leveringsinformasjon) som blir sendt til selskapet i forbindelse med bestilling av produkter eller tjenester, lagres så lenge det er nødvendig for selskapets utførelse av avtalen med deg. Dette inkluderer blant annet oppfyllelse av leverings- eller garantiforpliktelser.
 • Juridisk forpliktelse: Selskapet lagrer all dokumentasjon som utgjør regnskapsinformasjon i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.
 • Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, vil vi bare lagre dine personopplysninger så lenge vi fortsatt har ditt samtykke.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål i opptil tre år etter at kundeforholdet er avsluttet, med mindre du motsetter deg at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføringsformål.

Overføring av personopplysninger

Personopplysninger om våre kunder er en viktig del av selskapets virksomhet. Vi overfører kun personopplysninger som beskrevet nedenfor. Vi utviser alltid stor forsiktighet ved overføring av dine personopplysninger, og dine personopplysninger overføres kun i samsvar med denne personvernerklæringen og etter å ha tatt egnede sikkerhetstiltak.

 • Partnere utenfor selskapsgruppen: Våre partnere, det vil si selskaper utenfor selskapsgruppen som selskapet tilhører og som er godkjent av selskapet, kan få tilgang til dine personopplysninger med formålet å gi deg tilgang til målrettet informasjon og tilbud om produkter og tjenester.
 • Sammenkobling med private og offentlige registre: Selskapet kan berike dine personopplysninger med ytterligere informasjon ved å samle inn informasjon fra andre private og offentlige registre, for eksempel Brønnøysundregisteret.  På denne måten kan dine personopplysninger bli beriket og oppdatert.
 • Forretningsmessige transaksjoner: Hvis hele eller deler av selskapets virksomhet blir solgt eller integrert med en annen virksomhet, drift eller selskap, kan dine personopplysninger bli delt med våre rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere, og overført til de nye eierne av virksomheten.
 • Juridiske forpliktelser: Dine personopplysninger kan også bli utlevert for at selskapet skal overholde visse juridiske forpliktelser, og de kan overføres til politiet og andre relevante offentlige myndigheter når det er tillatt og påkrevd av loven.

De nevnte overføringene kan kun utføres til selskaper innenfor EU eller EØS (dvs. alle EU-medlemsstater samt Island og Liechtenstein).

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, for eksempel angående abonnement på nyhetsbrev, kan du tilbakekalle ditt samtykke når som helst ved å sende en e-post til oss her. En slik tilbaketrekking kan gjøres helt eller delvis. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og spesialtilbud fra oss, kan du tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss her eller, hvis sendt via e-post, gjennom en lenke i den e-posten.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke med hensyn til bruken eller offentliggjøringen av dine personopplysninger for andre formål som er angitt i denne personvernerklæringen, kan det hende at vi ikke lenger kan gi deg tilgang til våre nettsider eller tilby kundeservice eller andre tjenester som tilbys våre brukere og tillatt i henhold til denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler og hvordan de blir brukt, ved å kontakte oss skriftlig (se kontaktinformasjon nedenfor). Du kan endre dine personopplysninger når som helst ved å kontakte kundeservice (kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å be om korrigering av feilaktige, ufullstendige eller tvetydige personopplysninger om deg ved å kontakte kundeservice. Av personvern- og datasikkerhetshensyn kan vi kreve at du identifiserer deg i forbindelse med vår bistand.

I samsvar med gjeldende personvernlover har du også rett til å be om sletting av dine personopplysninger eller at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. I visse situasjoner har du også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og be om at dine personopplysninger overføres i elektronisk format.

Du kan sende inn en klage til det norske Datatilsynet hvis du mener at selskapets behandling av dine personopplysninger ikke følger gjeldende lover.

Informasjonskapsler (Cookies)

Selskapet bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil sendt fra en nettside til nettleseren din. Informasjonskapselen kan ikke identifisere deg personlig, men kun nettleseren som er installert på datamaskinen din og nettleseren du bruker når du besøker nettsiden. Følgelig lagres ulike informasjonskapsler på ulike datamaskiner hvis du bruker forskjellige datamaskiner når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler inneholder ikke virus og kan ikke samhandle med annen informasjon lagret på datamaskinen din.

Informasjonskapsler kategoriseres vanligvis basert på opprinnelse og om de er lagret i nettleseren din eller ikke. Informasjonskapsler kan enten sendes til deg fra nettsiden du besøker (dvs. førsteparts informasjonskapsel) eller fra en annen organisasjon som leverer tjenester til den gjeldende nettsiden, for eksempel en analyse- og statistikkleverandør (dvs. tredjeparts informasjonskapsel). Informasjonskapsler kan også deles inn i sesjonsavhengig informasjonskapsel og faste informasjonskapsler. En sesjonsavhengig informasjonskapsel sendes til datamaskinen din slik at nettsidene kan fungere riktig under besøket ditt og lagres ikke på datamaskinen din, men slettes når du lukker nettleseren din. En fast informasjonskapsel lagres derimot i nettleseren din og gjør det mulig for en nettside å gjenkjenne datamaskinens IP-adresse selv om du slår av datamaskinen eller logger ut mellom øktene.

De fleste nettlesere har en standardinnstilling som aksepterer bruken av informasjonskapsler. Du kan enkelt unngå at selskapets nettsider lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din ved å endre innstillingene i nettleseren din, inkludert blokkering av informasjonskapsler eller sletting av eventuelle informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Hvordan du sletter eller endrer innstillingene for informasjonskapsler, står beskrevet i instruksjonene for nettleseren din eller i verktøyfunksjonen som vanligvis er tilgjengelig i nettleseren.

Vi bruker blant annet:

Google Analytics, som er en analysetjeneste som leveres av Google og som sporer og rapporterer nettsidetrafikk. Google bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av vår nettside. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene for å tilpasse og personalisere annonsene i sitt eget reklamenettverk.

For mer informasjon om Googles personvernpraksis, trykk her

Endringer i personvernerklæringen

Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernerklæringen kan endres eller justeres. Enhver ny versjon vil bli publisert på selskapets nettside. Derfor bør du jevnlig gjennomgå disse vilkårene for å forsikre deg om at du er tilfreds med endringene. Ved eventuelle vesentlige endringer vil vi imidlertid sende deg en e-post, dersom du har oppgitt e-postadressen din, for å informere deg om eventuelle gjorte endringer.

Hvis endringene gjelder behandling av personopplysninger som vi utfører basert på ditt samtykke, vil vi gi deg muligheten til igjen å gi ditt samtykke til behandlingen basert på de nye vilkårene som presenteres.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, mistenker at det har skjedd brudd på denne personvernerklæringen, eller ønsker å kontakte oss av noen grunn som er oppgitt i denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss:

Aura Electric AS

Kristian Walbys veg 1,
2212 Kongsvinger

post@aura-electric.no