Våre tavleløsninger er testet ved KEMA Labs

Våre tavleløsninger er testet i henhold til EN 61439 ved KEMA Labs laboratoriet i Tsjekkia. KEMA Labs er en anerkjent aktør som gjennomfører tester, inspeksjoner og sertifisering av elektriske installasjoner. 

Testene er gjennomført som en viktig del av kvalitetskontrollen av våre tavleløsninger. Formålet med testene er å verifisere at våre løsninger oppfyller relevante krav og spesifikasjoner som er fastsatt i standarder. Ved å gjennomføre grundige tester kan vi forsikre oss om at våre elektriske tavler er trygge, pålitelige og i samsvar med alle nødvendige sikkerhetsstandarder. Dette bidrar til å minimere risikoen for feil, ulykker eller skader som kan oppstå som følge av dårlig utførelse eller feil i tavlene.

Testene utføres også for å sikre at tavlene fungerer effektivt og optimalt, og at de leverer den forventede ytelsen i ulike driftsforhold.

Bilder fra tester