Produkter og tjenester

Hovedtavle

Hoved- og Fordelingstavler

Aura Electric produserer en rekke ulike fordelingstavler tilpasset kundens behov, opp til 1000V. Alle tavler er utført etter gjeldende krav og leveres med nødvendig dokumentasjon etter NEK 439.

Automasjonstavler

Aura Electric kan levere alle typer automasjonstavler. Vi har lang erfaring med alt fra enkle motorstartere til komplekse styringssystemer for industri, bygg, marine og offshore. Våre ingeniører har god kjennskap til maskindirektivet og de fleste klasseselskaper.

Strømskinner

Vi leverer og monterer strømskinner i alle størrelser opp til 6300 A / 1000V / IP68 / 150/330 kA. Produsentene vi benytter, med sine typetestede skinneløsninger og brede produktspekter kan de løse de aller fleste oppgaver innen skinnedistribuert kraft. Valg av løsning gjøres individuelt for hvert enkelt prosjekt for å oppnå et best mulig resultat.

Inspeksjon og service

Rehabilitering av eldre fordelinger, inspeksjon og service er viktig for å oppnå god funksjonalitet i alle tavler. Enkelte komponenter krever tilsyn med jevne mellomrom for å sikre at oppgitt bryteevne og funksjonalitet fortsatt er gjeldende. Service og vedlikehold spiller en avgjørende rolle når det gjelder å minimere utgifter og opprettholde bærekraftige systemer.

Montering i tavle

Prosjektering og skjemategning

Aura Electric tilbyr ekspertise innen prosjektering og skjemategning av fordelingstavler. Vi har erfarne fagfolk, og vi prosjekterer tilpassede elektriske distribusjonssystemer som oppfyller ditt prosjekts behov. Vår omfattende kunnskap og erfaring innen elektrofaget sikrer at våre løsninger er i samsvar med de alle gjeldende normer og standarder.

Fremtidsrettet teknologi

Vi ønsker å utfordre bransjen til å ta større del i utviklingen av fremtidsrettet teknologi som er dimensjonert for å bidra til bærekraft og verdiskapning. Dette stiller større krav til oss som systemleverandører, både når det kommer til å holde seg oppdatert, og sørge for å tillegge for ny teknologi. Teknologiske nyvinninger og smarte systemer gir nye muligheter knyttet til energi, energilagring og produksjon.