Hoved- og fordelingstavler

Aura Electric utvikler og konstruerer tavlesystemer i henhold til kundespesifikasjoner og gjeldende krav og standarder. Vi produserer tilpassede hoved- og distribusjonstavler etter NEK439, både for usakkyndig, og sakkyndig betjening. Alle tavler er tilpasset hvert enkelt prosjekt og bruksområde. 

Vi prosjekterer og lager underfordelinger og ulike fordelingstavler med nødvendig utstyr og komponenter for å fungere etter kundens spesifikasjoner. Våre prosjektingeniører er opptatt av å levere kvalitet, og vil gjennom hele prosjektets forløp ha et tett samarbeid med kunden.

Alle våre tavler testes i henhold til gjeldende normer, regler og forskrifter, i tillegg til våre egne interne rutiner for kvalitetskontroll før utlevering.

Utvalgte tavler

Hovedtavle