Smartteknologi

Dagens teknologi gir mulighet for å kontinuerlig lese av momentanverdier fra viktige komponenter i tavlesystemene.

Fra modulære sikringer kan det leses av nåværende verdier for strømtrekk, og eventuelt koble inn og ut laster på kursnivå ved bruk av BUS-kommunikasjon.

Effektbrytere er vitale komponenter i et elektrisk anlegg, og er det mye viktig informasjon som kan hentes ut i forbindelse med bryterens service og driftstilstand. Man kan lese av forbruk og andre relevante data for nettanalyse, i tillegg til å lese av om det har oppstått en jordfeil, eller gjennomføre isolasjonsovervåkning. Denne informasjonen gir da et godt grunnlag for styring av bryteren i et system for lastkontroll og energistyring.

Alle informasjon fra anlegget og de individuelle komponentene kan brukes direkte, eller som en del av et mer komplekst energistyringssystem. All data kan leses av lokalt på anlegg, eller i et WEB- eller BUS-grensesnitt, avhengig av hvordan systemet benyttes.

Smart energistyring